Det er AktivUngs overordnede mål at støtte de unge til at tilegne sig de nødvendige sociale, personlige og praktiske kompetencer, der sætter den unge i stand til at klare en selvstændig voksentilværelse.
Det er AktivFlygtnings overordnede mål, at alle unge skal have mulighed for at leve et aktivt, selvstændigt og frit voksenliv. Vi ved, at en god og helhedsorienteret indsats til de unge er helt essentiel for deres inklusion i det danske samfund.
Ung & Aktiv tilbyder boliger i samarbejde med AktivEjendomme. AktivEjendomme er en selvstændig virksomhed i AktivGroup. Det tætte samarbejde i Ung & Aktiv gør det muligt for os at stille prisstærke boliger til rådighed som del af en servicepakke til målgrupperne. Vi kan desuden tilbyde den unge at overtage lejemålet på ordinære vilkår efter endt støtteforløb.

Ung & Aktiv • Ringstedgade 31 B • 4000 Roskilde • Tlf: 42 49 09 77